HAFO VLAAMS-BRABANT SEIZOEN 2015

Welkom op de officiële website van Hafo Vlaams-Brabant. Hafo Vlaams-Brabant start voor het zesde seizoen en heeft de bedoeling om op de 1/2 fond een mooier samenspel te maken en deze vluchten te promoten dmv bonvluchten.

Vlaams-Brabant

Onder impuls van onze voorzitter Jef Van Winkel startte Hafo Vlaams-Brabant na lange vegaderingen eindelijk met de volgende deelnemende lokalen : Scherpenheuvel - Bunsbeek - Heverlee en Lubbeek. Het tweede seizoen haakte Bunsbeek af om Toury te spelen met inkorving op donderdag, de andere lokalen speelde verder in het spel Hafo Vlaams-Brabant.

Het succes van deze formule ontging ook andere lokalen niet, zo deden volgende lokalen hun aanvraag om deel te nemen aan het samenspel Hafo Vlaams-Brabant : De Zwaluw Langdorp, De ware boeren vrienden Bunsbeek en Sans Peur Herent, Alle drie lokalen kregen een positief advies van het bestuur Hafo Vlaams-Brabant en zo ging ook onze aanvraag richting KBDB Vlaams-Brabant.

Onze provinciale afdeling Vlaams-Brabant gaf echter een negatief advies voor de ware boeren vrienden van Bunsbeek zodat de deelnemende lokalen voor het seizoen 2011 er als volgt uit ziet : Scherpenheuvel - Heverlee - Lubbeek - Herent en Langdorp.

Voor het seizoen 2012 haakte Langdorp van het samenspel af en ontvingen we een aanvraag van Duivenbond Schaffen. Deze aanvraag werdt possitief bevonden en de aanvraag werdt verstuurd richting KBDB. Volgende lokalen namen deel in 2012 aan het overkoepelend samenspel Hafo Vlaams-Brabant : Scherpenheuvel - Heverlee - Lubbeek - Herent en Schaffen 

Na het einde van het seizoen 2012 kregen we weer enkele aanvragen binnen van lokalen die wenste deel te nemen aan ons overkoepelend samenspel Hafo Vlaams-Brabant vanaf het seizoen 2013. Volgende aanvragen ontvinen we : Langdorp - Gelrode - Wolfsdonk - Testelt - Begijnendijk.

Het huidige bestuur (2012) had geen bezwaar tegen de aanvraag van bovenvernoemde lokalen maar wenste zéér duidelijk te stellen dat de reglementen duidelijk zijn en moesten gevolgd worden! De lokalen Testelt en Begijnendijk wilden om uiteenlopende omstandigheden GEEN Antwerpse duivenliefhebbers laten vallen waardoor zij niet kunnen deelnemen aan het spel van hafo Vlaams-Brabant. Indien de lossingssectoren er gaan komen of de huidige lossingen veranderen de komende seizoenen wenste Testelt eventueel een nieuwe aanvraag te doen. De andere aanvragers waren tevreden en waren akkoord met de reglementen zodat zij konden toetreden tot het spel Hafo Vlaams-Brabant.

Volgende lokalen nemen deel aan de overkoepelend spel Hafo Vlaams-Brabant 2013 : Scherpenheuvel - Heverlee - Lubbeek - Herent - Schaffen - Langdorp - Gelrode - Wolfsdonk 


In 2014 kunnen we fier melden dat er geen lokalen afhaken voor het seizoen 2014 en dat er 4 lokalen hun aanvraag hebben ingediend om deel te nemen aan Hafo Vlaams-Brabant voor het seizoen 2014. Er werden 3 aanvragen unaniem aanvaard door de vergadering van Hafo Vlaams-Brabant. De aanvraag van het 10-verbond werd niet aanvaard omdat het hiet gaat over lokalen buiten de provincie Vlaams-Brabant

Volgende lokalen nemen deel aan de overkoepelend spel Hafo Vlaams-Brabant 2014 : Scherpenheuvel - Heverlee - Lubbeek - Herent - Schaffen - Langdorp - Gelrode - Wolfsdonk - Testelt - Begijnendijk - Okselaar 

Alle informatie - aanvragen seizoen 2015:

Door het de perrikelen om vrijdagavond in te korven hebben 2 lokalen besloten om af te scheuren van Hafo Vlaams-Brabant nml de lokalen Scherpenheuvel en Testelt. De lokalen Okselaar en Wolfsdonk zullen stoppen met het inkorven voor de 1/2 fond. Hierdoor zullen er 7 lokalen deelnemen aan het overkoepelende samenspel Hafo Vlaams-Brabant. Er is ook nog een vraag van Bunsbeek ontvangen om deel te mogen deelnemen, hun vraag is possitief ontvangen en zij zullen zo spoedig mogelijk hun antwoord bekend maken!

Door het wegvallen van het lokaal Scherpenheuvel is het lokaal Lubbeek aangeduid als nieuw hoofdlokaal van het overkoepelende samenspel Hafo Vlaams-Brabant! Tevens is er beslist dat Dhr Geert Buelens kan blijven functioneren als sectretaris van het hoofdbestuur en hij de uitslagen kan blijven maken!

Volgende lokalen nemen deel aan de overkoepelend spel Hafo Vlaams-Brabant 2015 : Lubbeek - Heverlee - Herent - Schaffen - Langdorp - Gelrode - Begijnendijk  

We wensen iedereen een sportief en succesvol 2015!!  


© 2019 by Geert Buelens - U bent bezoeker: teller - Template by Free WebTemplates for Hafo Vlaams-Brabant by Leonard